MASH mehti یکشنبه 26 مرداد 1393 11:29 ب.ظ نظرات ()
سلام...
|| نمیدونم چند وقته نیومدم اینجا..
...برنامه ریزیام برای تابستون کلا نابود شد...
تقریبا بیست روز دیگه عروسی داییم هست
تموم تابستون بیکار الاف میچرخیدم منتظرم  برم دانشگاه بچسبم به درس و اینا تو رشته ام موفق بشم و کار بلد و اینا آرزوهای بزرگی دارم امیدوارم بتونم همه تلاشمو بکنم و بهشون برسم ||
...
فرق ستاره و ماه چیست؟!!! ؟
هردو زیبا هستن!
ولی من ماه رو بیشتر دوست دارم نه برای اینکه شاید زیاد دور من گشته...
...... اسمش، برام خاص هستش ، تماشا کردنش آرومم میکنه
برای همین شبها رو بیشتر از روز دوست دارم
....
فکر میکنم  چیکار میتونم بکنم تا از دستش ندم .....از هرچی کردار و پندار و رفتار و اخلاق بد و زشت دوری کنم. همیشه خوب باشم و خوبی کنم
شاید خدا بیشتر دوستم بداره و اتفاقای خوبی که منتظرشونم بیوفته

...
راستی آرزوهای بزرگی که گفتم اینا هستن :
تحصیلاتم و ادامه بدم واسه خودم کسی بشم بعدش یه کار مربوط به رشته خودم راه بندازم گسترش بدم یه نمایشگاه ماشین بزنم ...بعد با شرکت های بزرگ ماشین سازی دنیا همکاری کنم  اختراعاتمو بهشون بفروشم و اینا ...
ارزوهای مهم دیگه ای هم دارم یکیشو اگه دانشگاه رفتم و دوماه بعدش میخوام زود به آرزوم برسم تا از دستش ندادم
فکر کنم آرزوم هم خودش راضی باشه که من زود بهش برسم