MASH mehti پنجشنبه 19 بهمن 1391 08:22 ب.ظ ✉ ()
...
خیلی باحاله
چشمم گریه.. دهانم گریه.. دماغم گریه ..گوشم گریه.. پلکم گریه.. دندانم گریه.. زبانم گریه .. موهایم گریه ..سرم گریه ..دستانم گریه ..پاهایم گریه ..
سرتا پا گریه  و مرا با بهار چکار خانه تکانی کنم برای کدامین نگار؟
خعلی شهر عالیی بود خیل خوشم اومد در وصف این سروده که نمیدونم چه کسی فرموده میخوام بفرمایم که :

 آی نگار زیبا ...عشق آفرین دلها ..من مانده ام تنهای تنها ...حبیبم... تنها ....در این دیار غمها  حبیم دیااار غمهاااااااااا....منم قید همه رو زدم..  که بگم ..که فقط عاشق تو منم .....از حالا تا به همیشه ..تو چشات ستاره داری ..منم عاشق همینم..


پی نوشت1 :
شب هایم
بروز شده اند

دردهایم آنلاین . . .
به مغزم کلیک که می کنم
بالا نمی آید !

پی نوشت 2:
نمیدانم چه کسی دست اتفاق های خوب زندگی ام را گرفته است ،که دیگر نمی افتد . . !